Actuele berichten

Onder Stedenbouwkundig plan vindt u de nieuwste versie van het stedenbouwkundig plan.

Op 22 november is er een inloopavond voor het project Daalse Hoek. Op deze avond zullen we u het aangepaste stedenbouwkundig plan van Daalse Hoek presenteren.

donderdag, 07 september 2017

Geluidsmetingen op het schoolplein

Deze week en volgende week zal een geluidadviseur het geluidniveau meten op het schoolplein. Het doel van de meting is het vaststellen van de geluidproductie van de spelende kinderen op het plein.
Deze informatie is van belang om het geluid te berekenen als het schoolplein anders wordt gesitueerd.

Zoals bekend heeft de klankbordgroep haar zorgen geuit over de geluidsoverlast die het nieuwe schoolplein gaat geven. Deze zorgen zijn serieus genomen, reden waarom extra onderzoek wordt uitgevoerd.

De resultaten van dit onderzoek worden eind september verwacht. Na vaststelling in het college ontvangt u nieuwe informatie.

Stedenbouwkundig plan aangepast
Inmiddels zijn alle opmerkingen verwerkt, die bij de laatste klankbordgroepbijeenkomst en het inloopmoment zijn opgehaald. Het aangepaste stedenbouwkundig plan wordt binnenkort via dit blog gecommuniceerd.

Pagina 2 van 6