donderdag, 09 november 2017

SAVE THE DATE: Inloopavond op 22 november vanaf 19:30 in de Pionier

Op 22 november is er een inloopavond voor het project Daalse Hoek. Op deze avond zullen we u het aangepaste stedenbouwkundig plan van Daalse Hoek presenteren.

 Wat is er vanaf de zomer gebeurd?
Afgelopen zomer is het stedenbouwkundig plan voor ontwikkeling Daalse Hoek besproken in de klankbordgroep. In de klankbordgroep waren veel vragen en zorgen over het geluid op het schoolplein. Daarom is er besloten om een uitgebreid geluidonderzoek te starten waaruit bleek dat er een geluidscherm langs het schoolplein moet komen. Het geluidscherm van 2 meter langs de bestaande en nieuwe woningen in de Oude Maarsseveensevaart die al eerder was opgenomen bleek onvoldoende. Uit het uitgebreide geluidonderzoek bleek ook dat –tegen de eerdere verwachting in- ook een geluidscherm tussen het schoolplein en de seniorenflat Thorbeckelaan opgenomen moet worden.
Vervolgens is er gezocht naar een oplossing waarbij het geluid van het schoolplein meer naar de Plesmanlaan wordt verplaatst. De 5 woningen in de Oude Maarsseveensevaart werden daardoor geschrapt. De vijf woningen werden gecompenseerd als sociale woningen op het Kindcentrum, waardoor het volume van dat deel groter werd. Daarnaast werd semipermanente ruimte op het schoolplein gepositioneerd, waardoor het volume nog groter werd.

Plan opnieuw aangepast
Het plan inclusief de aanpassingen is besproken op 1 november in de klankbordgroep. Tegen het schrappen van de vijf woningen en het grotere volume van het gebouw met Kindcentrum en sociale woningen, maakte de klankbordgroep bezwaar. Over de hoogte van het scherm tussen het schoolplein en de seniorenflat had de klankbordgroep ook haar bedenkingen. De bezwaren en de bedenkingen van de klankbordgroep zijn besproken in projectgroep en stuurgroep en het plan is opnieuw aangepast. De aanpassingen worden nu verwerkt in het stedenbouwkundig plan. Op 13 november zullen de aanpassingen besproken worden in de klankbordgroep en 14 november behandelt het college van B&W het plan. Indien het college besluit, wordt het stedenbouwkundig plan volgende week op het blog geplaatst en kunt u op 22 november een nadere toelichting op het plan krijgen. Zet die datum daarom alvast in uw agenda.

Laatste wijziging donderdag, 09 november 2017 19:12